Årsmøte 2016

Da var Årsmøtet for 2016 vel overstått med 18 deltakere. Sakslisten ble godkjent, årsmelding og regnskap ble gjennomgått og nytt styre valgt til rungende applaus.

Det nye styret er:
Helle Nyvold – leder – valgt for 1 år
Gert-Jan Zeestraten – styremedlem – 2 år
Sonja Lockert – styremedlem – 1 år
Terje Arntzen – styremedlem – 1 år
Ann Sidsel Kramer – styremedlem – 2 år

Siri Benjaminsen – kasserer/regnskap – 2 år
Bente Iversen – varamedlem i permisjon

Valgkomité
Tina Aslaksen – valgt for 2 år
Sissel J. Tande – valgt for 2 år
Kurt Nørve – ikke på valg – 1 år igjen
Marthe Opshaug Teigen – ikke på valg – 1 år igjen

kunst5Hadsel Kunstforening trenger flere betalende medlemmer for å skaffe inntekter til å drifte i balanse.

Husk å betal medlemskontingenten!

Hvis du ikke vil være medlem med tale og stemmerett på Årsmøtet, samt andre medlemsfordeler, kan du godt være støttemedlem.

Betal inn 200 kr. på konto nummer 4570 15 60659 og skriv ditt navn i kidfeltet.

I år planlegger vi malekurs for medlemmer med Elisabeth Toften. Dato er ikke satt, men det blir muligens fra fredag-søndag rundt midten av juni.

Det planlegges også Kreativt verksted på Galleri Apotheket – 10 ganger á 2 timer for barn/ungdom, i løpet av 2016.

Vi sikter også mot et rekrutteringsmøte/medlemsmøte i løpet av året! Her vil vi være åpne for ønsker og kommentarer, samt lodding av stemning for om nye folk vil inn i Vaktkorpset, eller ønsker å bidra med annen hjelp.