Medlemskap

Medlemsskap i Hadsel Kunstforening koster 200,- per år.

Kontingenten betales inn på konto 4570 15 60659 og merkes med navn i kidfeltet.

Velkommen som medlem!