Styret i Hadsel kunstforening etter årsmøtet 2019

Styret har ingen leder for året 2019-20.

Disse er styremedlemmer:

Helle Nyvold
Rita Albrektsen
Edgar Vestgård
Heidi Nordgaard
Terje Arntzen
Ann Sidsel Kramer

Siri Benjaminsen – kasserer/regnskap