Styret i Hadsel kunstforening etter årsmøtet 2018

Helle Nyvold – leder – valgt for 1 år
Rita Albrektsen – styremedlem – 2 år
Sonja Lockert – styremedlem – 1 år
Terje Arntzen – styremedlem – 1 år
Ann Sidsel Kramer – styremedlem – 1 år

Siri Benjaminsen – kasserer/regnskap – 2 år
Ragnhild Verningsen – vara – 1 år